EU-initiatieven

Inclusiestrategie van de EU

De sociale inclusiestrategie moedigt lidstaten aan tot een gecoördineerde aanpak van hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, en om van deze strijd een politieke prioriteit te maken.

Meer informatie en fr de

Naar boven

Financiering

Voor activiteiten die georganiseerd worden binnen het Europees Jaar 2010 wordt men in elk deelnemend land uitgenodigd tot het indienen van voorstellen. De Europese Commissie kent zelf geen subsidies toe.

De Europese Unie verleent via de volgende drie instrumenten financiële steun aan initiatieven tegen armoede en sociale uitsluiting:

Meer informatie

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds richt zich op het bevorderen van de werkgelegenheid en het verhogen van de levensstandaard in de hele EU. Het basisprincipe hierbij is investeren in onderwijs en training.

Meer informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering steunt mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt als gevolg van de globalisering.

Meer informatie

PROGRESS

PROGRESS is het EU-programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit. Het werd in het leven geroepen om de volgende gebieden te verbeteren:

  • Werkgelegenheid
  • Sociale integratie en bescherming
  • Arbeidsomstandigheden
  • Discriminatiebestrijding
  • Gelijkheid van mannen en vrouwen

Meer informatie

 

 

 

Naar boven