Feiten en cijfers

In een poging om armoede te bestrijden hebben de lidstaten besloten om een aantal gemeenschappelijke indicatoren aan te wijzen om beter te kunnen begrijpen wat armoede is.

Armoede in de EU wordt bepaald aan de hand van inkomen en het risico op armoede bestaat indien men 60% of minder van het modale inkomen van een land verdient. Andere indicatoren zoals werkloosheid, leefomstandigheden, toegang tot overheidsdiensten, voortijdig schoolverlaten en toegang tot gezondheidszorg spelen ook een rol.

Feiten en cijfers over armoede en sociale uitsluiting:

  • Eurostat-indicatoren betreffende armoede en sociale uitsluiting en
  • Belangrijke data betreffende armoede en sociale uitsluiting in de EU en