Buďte aktivní

Zapojte se!

Chcete se aktivně zapojit do boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a zúčastnit se evropské kampaně?

Organizace mohou:

  • podpořit cíle Evropského roku 2010 na svých webových stránkách – můžete do nich zapracovat nápisy, odkazy a články
  • připojit se k evropskému roku na společenských sítích
  • podepsat on-linový závazek Evropského roku 2010 k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení
  • organizovat činnosti na podporu cílů evropského roku

Pokud váš projekt:

  • odpovídá zásadám a cílům evropského roku,
  • probíhá v roce 2010,

Je možné, že budete mít právo využívat logo a určité základní komunikační produkty a dostanete prostor na webových stránkách Evropského roku 2010.

Jak na to?

Při využití názvu Evropského roku 2010 a jeho loga vyslovujete souhlas s tím, že je budete spojovat pouze s cíli, které jsou slučitelné se zásadami a cíli evropského roku, a že budete dodržovat autorská práva. (Přečtěte si právní upozornění Evropské komise)

Jednotlivci mohou: