Medarbetare

Förutom de medverkande länderna är internationella organisationer, europeiska organ, civilsamhällets organisationer och medierna starkt engagerade i bekämpningen av fattigdom och social utestängning. De kommer under hela året att aktivt stöda målsättningarna för det europeiska året 2010 runtom i Europa.

Om du också vill delta och bli en partner i det europeiska året 2010 skicka e-post till 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Civilsamhället

Här hittar du länkar till de organisationer i civilsamhället som deltar i det europeiska året. Det är icke-statliga organisationer, tankesmedjor, stiftelser och lokala och regionala myndigheter.

Mer

Medverkande länder

Här hittar du information om länderna som deltar i det europeiska året. Det är 29 länder: de 27 medlemsländerna samt Island och Norge. De kommer att vara av stor betydelse för att genomföra det europeiska året på nationell nivå.

Mer

Internationella organisationer

Här hittar du länkar till de internationella organisationer som deltar i det europeiska året.

Mer

Lokala och regionala myndigheter

Här hittar du information om lokala och regionala myndigheter som deltar i det europeiska året.

Mer

Europeiska organ

Här hittar du information om de europeiska organ som deltar i det europeiska året.

Mer