Delta aktivt

Engagera dig!

Vill du delta aktivt i kampen mot fattigdom och social utestängning och vara med i en europeisk kampanj?

Som organisation kan du:

  • Stöda målsättningarna för det europeiska året 2010 på din hemsida genom att visa webbannonser, länkar och artiklar
  • Engagera dig i året på våra sociala nätverk
  • Skriva under deklarationen för det europeiska året 2010 om kampen mot fattigdom och social utestängning
  • Ordna en aktivitet som främjar årets målsättningar

Om ditt projekt:

  • stämmer med årets principer och målsättningar
  • äger rum under 2010

Kan du få tillstånd att använda logotypen, vissa väsentliga kommunikationsprodukter och synas på hemsidan för det europeiska året 2010.

Hur då?

När du använder namnet och logotypen för det europeiska året 2010 förbinder du dig att bara använda dem i syften som stämmer överens med det europeiska årets mål och riktlinjer och i enlighet med gällande upphovsrättsbestämmelser. (Gå tilldet Rättsliga meddelandet från Europeiska kommissionen)

Som enskild person kan du: