EU-initiativ

EU:s integrationsstrategi

Den sociala integrationsstrategin uppmuntrar medlemsstaterna att samordna sina initiativ i kampen mot fattigdom och social utestängning och att sätta åtagandet högst upp på den politiska agendan.

Mer information en fr de

Högst upp på sidan

Finansiering

För aktiviteter som ordnas inom ramen för det europeiska året 2010 publiceras en inbjudan att lämna förslag för varje medverkande land. Inget finansiellt stöd ges direkt av Europeiska kommissionen.

Europeiska unionen ger finansiellt stöd till initiativ mot fattigdom och social utestängning genom tre stora finansieringsinstrument:

Mer information

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfondens syfte är att stöda sysselsättning och höja levnadsstandarden i EU. Den är till för att hjälpa människor att förbättra sin utbildning och kompetens.

Mer information

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter stöder människor som har blivit arbetslösa på grund av globaliseringen.

Mer information

Progressprogrammet

Progressprogrammet är EU:s program för sysselsättning och social solidaritet. Syftet är att göra förbättringar inom följande områden:

  • Sysselsättning
  • Social delaktighet och trygghet
  • Arbetsvillkor
  • Icke-diskriminering
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män

Mer information

 

 

 

Högst upp på sidan