Röster mot fattigdom och utestängning

Utdrag från intervjuer vid den europeiska konferensen Poverty: between reality and perceptions - the communication challenge, 29 oktober 2009

 

Videoklippen är på engelska

 

Marie Donnelly

EU-kommissionär, Sysselsättning:
socialpolitik och lika möjligheter
Chef för resurser och kommunikation

 

William Crawley

Journalist, radio & tv
BBC Nordirland

 

Fintan Farrell

Chef för European Anti-Poverty Network (EAPN)

 

Paul Stamper

TNS Opinion

 

David Seymour

Författare till 'Reporting poverty: a practical guide for journalists'

 

Antonis Papacostas

Europeiska kommissionen, GD Kommunikation:
enhetschef forskning och politisk analys