Nyhetsbrev

Det kommer sex nyhetsbrev. Fyra av dem publiceras under det europeiska året. De ger dig en översikt av aktiviteterna som sker inom ramen för det europeiska året. De tar också upp viktiga frågor, händelser och aktiviteter före, under och efter året.