Hlasy proti chudobě a vyloučení

Úryvky z rozhovorů z evropské konference „Chudoba: mezi skutečností a představami – komunikační výzva“, která se konala 29. října 2009

 

Videoklipy jsou k dispozici pouze v angličtině

 

Marie Donnelly

Evropská komise, generální ředitelství pro zaměstnanost,
sociální věci a rovné příležitosti
Ředitelka pro zdroje a komunikaci

 

William Crawley

Novinář a publicista
BBC Severní Irsko

 

Fintan Farrell

Ředitel Evropské sítě proti chudobě (EAPN)

 

Paul Stamper

TNS Opinion

 

David Seymour

Autor publikace „Reporting poverty: a practical guide for journalists“

 

Antonis Papacostas

Evropská komise, generální ředitelství pro komunikaci
Vedoucí oddělení pro výzkum a politickou analýzu