Partnere

Foruden deltagerlandene er flere internationale organisationer, europæiske organer, organisationer fra civilsamfundet og medier stærkt engageret i kampen mod fattigdom og social udstødelse. De vil deltage fuldt ud og yde støtte til målsætningerne for det europæiske år 2010 i hele Europa og hele året igennem.

Hvis du også ønsker at deltage og blive partner for det europæiske år 2010, bedes du sende en e-mail til 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Civilsamfundet

Her finder du links til de organisationer fra civilsamfundet, der er involveret i året. Det drejer sig om ikke-statslige organisationer, tænketanke, fonde samt lokale og regionale myndigheder.

mere

Deltagerlande

Her finder du oplysninger om de lande, der deltager i det europæiske år. Der er 29 lande. De 27 medlemsstater samt Island og Norge. De vil medvirke til gennemførelsen af året på nationalt plan.

mere

Internationale organisationer

Her finder du links til de internationale organisationer, der deltager i det europæiske år.

mere

Lokale og regionale myndigheder

Her finder du oplysninger om de lokale og regionale myndigheder, der deltager i det europæiske år.

mere

EU-organisationer

Her finder du oplysninger om de europæiske organer, der deltager i året.

mere