EU-initiativer

EU’s integrationsstrategi

Den sociale integrationsstrategi opfordrer medlemsstaterne til at koordinere deres bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og at sætte den øverst på deres politiske dagsorden.

Yderligere oplysninger en fr de

Til toppen af siden

Økonomisk støtte

For aktiviteter der arrangeres inden for rammerne af det europæiske år 2010, offentliggøres indhentning af forslag i hvert deltagerland. Europa-Kommissionen yder ingen direkte tilskud.

Den Europæiske Union yder økonomisk støtte til initiativer, der bekæmper fattigdom og social udstødelse igennem tre finansieringsinstrumenter:

Yderligere oplysninger

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Socialfond har til formål at støtte beskæftigelsen og højne levestandarden i hele EU. Det ledende princip er investering i undervisning og uddannelse.

Yderligere oplysninger

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen støtter mennesker, der har mistet deres arbejde som følge af globaliseringen.

Yderligere oplysninger

PROGRESS

PROGRESS er EU’s Fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet. Det har til formål at opfordre til forbedringer på følgende områder:

  • Beskæftigelse
  • Social integration og beskyttelse
  • Arbejdsvilkår
  • Bekæmpelse af forskelsbehandling
  • Ligestilling mellem kønnene

Yderligere oplysninger

 

 

 

Til toppen af siden