Partneři

Vedle zúčastněných zemí jsou odhodlané bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení také mezinárodní organizace, evropské orgány, organizace občanské společnosti a média. V průběhu celého roku se po celé Evropě v nejvyšší možné míře zapojí do Evropského roku 2010 a podpoří jeho cíle.

Pokud se i vy chcete zapojit a stát se partnerem Evropského roku 2010, zašlete e-mail na adresu 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Občanská společnost

Zde najdete odkazy na organizace občanské společnosti zapojené do evropského roku. Jsou mezi nimi nevládní organizace, reflexní skupiny, nadace a místní a regionální orgány.

více

Zúčastněné země

Zde najdete informace o zemích zapojených do evropského roku. Těchto 29 zemí zahrnuje 27 členských států, Island a Norsko. Budou se podílet na provádění evropského roku na národní úrovni.

více

Mezinárodní organizace

Zde najdete odkazy na mezinárodní organizace zapojené do evropského roku.

více

Místní a regionální orgány

Zde najdete informace o orgánech místní a regionální správy zapojených do evropského roku.

více

Evropské orgány

Zde najdete informace o evropských orgánech zapojených do evropského roku.

více