Zpravodaj

Vyjde šest čísel zpravodaje, z toho čtyři ještě v průběhu evropského roku. Přinesou přehled aktivit v rámci evropského roku a upozorní na klíčová témata, události a akce v období před evropským rokem, během něho i po něm.