Cosán nascleanúna

Cearta víosa agus cónaithe

Féadfaidh sainchomhairleoir Bulgárach dul ag obair i Lucsamburg

Tairgeadh post i gcuideachta comhairleachta i Lucsamburg do náisiúnach Bulgárach a raibh cáilíocht Fhrancach aige. Rinne an chuideachta socruithe chun cead oibre a fháil dá fostaí nua.

Mar sin féin, bhí an nós imeachta ag dul ar aghaidh níos faide ná an 2-3 mhí a mbeifí ag súil leo. Bhí an méid sin ag cur deiseanna an Bhulgáraigh an post a fháil i gcontúirt.

Tar éis idirghabháil SOLVIT, seachadadh an cead oibre agus bhí an Bulgárach in ann tosú ina phost nua i Lucsamburg.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 8 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Ceadanna oibre


Féadann bean chéile Bhrasaíleach saoránaigh Bheilgigh taisteal san Eoraip

Cuireadh cosc ar bhean chéile saoránaigh Bheilgigh a bhí ag maireachtáil sa Ríocht Aontaithe taisteal go dtí an Fhrainc ar chúiseanna míochaine práinneacha toisc gur sháraigh údaráis na Breataine an teorainn 6 mhí (arna socrú faoi dhlí an AE) maidir le ceadanna cónaithe a athnuachan.

Tar éis idirghabháil SOLVIT, eisíodh na doiciméid go tapa.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 4 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Cearta cónaithe do dhaoine atá gaolta le náisiúnaigh den AE ach nach náisiúnaigh den AE iad féin


Féadann píolóta faoi oiliúint clárú mar chónaitheoir sa Bheilg

Ní raibh Francach a raibh staidéar á dhéanamh aige i scoil oiliúna eitilte Bheilgeach chun bheith ina phíolóta in ann clarú mar mhac léinn le húdaráis na Beilge mar ba scoil phríobháideach í agus níor aithin údaráis réigiúnacha na Beilge í. Mar sin féin, d'aithin aireacht iompair na Beilge na deimhnithe a d'eisigh an scoil mar dheimhnithe oifigiúla.

D'éirigh le SOLVIT a áiteamh ar údaráis na Beilge, faoi dhlí an AE, gur cheart don náisiúnach Francach bheith in ann clárú sa Bheilg mar mhac léinn.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 8 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Cearta cónaithe do mhic léinn


Féadfaidh ealaíontóir Ostarach clárú mar chónaitheoir i Lucsamburg

Theastaigh ó ealaíontóir Ostarach clárú mar chónaitheoir i Lucsamburg. Thug sé na doiciméid uile is gá do na húdaráis áitiúla ach dhiúltaigh siad é a chlárú mura dtabharfadh sé isteach ráiteas tacaíochta ó chónaitheoir i Lucsamburg.

Mheabhraigh SOLVIT dóibh nach raibh an ceanglas breise sin i gcomhréir le dlí an AE.

D'athraigh an t-údarás áitiúil a sheasamh agus d'eisigh sé an deimhniú clárúcháin.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 1 sheachtain.

Tuilleadh eolais faoi: Cearta agus foirmiúlachtaí cónaithe