Navigācijas ceļš

Vīzas un uzturēšanās tiesības

Bulgāru konsultants drīkst strādāt Luksemburgā

Bulgārijas pilsonim ar Francijā iegūtu kvalifikāciju piedāvāja darbu konsultāciju uzņēmumā Luksemburgā. Uzņēmums gribēja jaunajam darbiniekam sarūpēt darba atļauju.

Taču procedūra ievilkās krietni ilgāk par gaidāmajiem 2–3 mēnešiem. Bulgāru speciālista izredzes stāties darbā bija apdraudētas.

Pēc SOLVIT iesaistīšanās darba atļauja beidzot tika izsniegta, un viņš varēja sākt strādāt Luksemburgā.

Risinājums rasts 8 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: darba atļaujas


Beļģijas pilsoņa sieva brazīliete drīkst ceļot pa Eiropu

Beļģijas pilsoņa sievai brazīlietei, kura dzīvoja Lielbritānijā, tika liegta iespēja doties uz Franciju, lai tur sāktu neatliekamu ārstēšanos, jo Lielbritānijas iestādes bija pārsniegušas ES tiesībās paredzēto 6 mēnešu termiņu, lai pagarinātu uzturēšanās atļauju.

Pēc SOLVIT iejaukšanās dokumenti ātri vien bija kārtībā.

Risinājums rasts 4 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: uzturēšanās tiesības ES pilsoņu radiniekiem no ārpussavienības valstīm


Francijas students reģistrējas Beļģijā

Francijas pilsonis, kas mācījās Beļģijas lidotāju skolā, lai kļūtu par pilotu, nevarēja reģistrēties Beļģijas reģionālajās iestādēs kā students, jo šī skola bija privāta un Beļģijas reģionālajās iestādēs nebija atzīta. Taču Beļģijas Transporta ministrija šīs skolas izdotos diplomus atzina.

SOLVIT izdevās pārliecināt Beļģijas iestādes, ka saskaņā ar ES tiesībām Francijas pilsonim jāļauj reģistrēties Beļģijā kā studentam.

Risinājums rasts 8 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: studentu uzturēšanās tiesības


Austrijas mākslinieks reģistrējas kā Luksemburgas iedzīvotājs

Austrijas mākslinieks gribēja reģistrēt dzīvesvietu Luksemburgā. Viņš visus vajadzīgos dokumentus iesniedza pašvaldībā, bet tā liedzās viņu reģistrēt un pieprasīja atbalsta apliecinājumu no kāda Luksemburgas pastāvīgā iedzīvotāja.

SOLVIT paskaidroja, ka šī papildu prasība neatbilst ES tiesībām.

Pašvaldība mainīja nostāju un izsniedza reģistrācijas apliecinājumu.

Risinājums rasts 1 nedēļas laikā.

Plašāka informācija: uzturēšanās tiesības un formalitātes