Sökväg

Visum och uppehållstillstånd

Bulgarisk konsult får arbeta i Luxemburg

En bulgarisk konsult med fransk examen erbjöds jobb på en konsultfirma i Luxemburg. Firman hade ansökt om arbetstillstånd för sin nya medarbetare.

Det tog emellertid längre tid än de 2–3 månader man räknat med. Konsulten riskerade därför att inte kunna ta jobbet.

Efter Solvits ingripande fick bulgaren sitt arbetstillstånd och kunde börja jobba i Luxemburg.

Löst på 8 veckor

Läs mer: Arbetstillstånd


En belgares brasilianska fru får resa i Europa

En brasiliansk kvinna som bodde med sin belgiske man i Storbritannien behövde åka till Frankrike av akuta hälsoskäl. Det kunde hon inte eftersom de brittiska myndigheterna inte hade förnyat hennes uppehållstillstånd inom sex månader, som EU-lagstiftningen kräver.

Efter Solvits ingripande förnyade man snabbt hennes uppehållstillstånd.

Löst på 4 veckor

Läs mer: Uppehållsrätt för anhöriga till EU-medborgare


Fransk pilotelev får skriva sig i Belgien

En fransk pilotelev vid en belgisk flygskola fick inte registrera sig som studerande hos de belgiska myndigheterna eftersom skolan var privat och inte erkänd av de regionala belgiska myndigheterna. Det belgiska transportministeriet erkände dock skolans utbildningsbevis.

Solvit övertygade de belgiska myndigheterna att den franska piloteleven enligt EU-reglerna hade rätt att skriva sig i Belgien som studerande.

Löst på 8 veckor

Läs mer: Uppehållsrätt för studerande


Österrikisk konstnär får skriva sig i Luxemburg

En österrikisk konstnär ville skriva sig i Luxemburg. Han skickade in alla nödvändiga papper till de lokala myndigheterna, men för att folkbokföra honom krävde de ett särskilt intyg från en person bosatt i Luxemburg.

Solvit påpekade att de inte fick ställa ett sådant krav på en EU-medborgare.

Myndigheterna omprövade beslutet och utfärdade ett folkbokföringsbevis.

Löst på 1 vecka

Läs mer: Uppehållsrätt och formaliteter