Ścieżka nawigacji

Wizy i prawo pobytu

Bułgarski konsultant może pracować w Luksemburgu

Obywatelowi Bułgarii z francuskim dyplomem zaproponowano pracę w firmie doradczej w Luksemburgu. Firma podjęła działania niezbędne do uzyskania pozwolenia na pracę dla swojego nowego pracownika.

Procedura trwała jednak dużo dłużej niż powinna (z reguły trwa dwa, trzy miesiące). Z tego powodu bułgarski konsultant nie mógł rozpocząć pracy.

Po interwencji SOLVIT-u władze wydały pozwolenie na pracę, a konsultant mógł bez przeszkód podjąć pracę.

Sprawa rozwiązana w ciągu 8 tygodni.

Więcej informacji: Zezwolenia na pracę


Żona Belga posiadająca obywatelstwo brazylijskie może podróżować po Europie

Brazylijska żona obywatela Belgii zamieszkałego w Wielkiej Brytanii nie mogła wyjechać do Francji (co było konieczne z powodów zdrowotnych i pilne), ponieważ władze brytyjskie przekroczyły 6-miesięczny termin przedłużenia ważności dokumentów pobytowych (określony w unijnych przepisach).

Po interwencji SOLVIT-u władze szybko wydały dokumenty.

Sprawa rozwiązana w ciągu 4 tygodni.

Więcej informacji: Prawo pobytu dla pochodzących spoza UE krewnych obywateli UE


Francuski student może zarejestrować się jako mieszkaniec Belgii

Obywatel Francji studiujący na wydziale lotnictwa belgijskiej uczelni nie mógł zarejestrować się jako student w Belgii, ponieważ uczelnia była prywatna i nie została uznana przez belgijskie władze regionalne. Jednak belgijskie ministerstwo transportu uznawało zaświadczenia wystawione przez tę uczelnię za ważne.

SOLVIT przekonał władze belgijskie, że zgodnie z unijnymi przepisami obywatel Francji powinien móc zarejestrować się w Belgii jako student.

Sprawa rozwiązana w ciągu 8 tygodni.

Więcej informacji: Prawo pobytu dla studentów


Austriacki artysta może zarejestrować się jako mieszkaniec Luksemburga.

Austriacki artysta chciał zarejestrować się jako mieszkaniec Luksemburga. Przedstawił wszelkie niezbędne dokumenty lokalnym władzom, które odmówiły zarejestrowania go, jeżeli nie dostarczy referencji wystawionych przez osobę będącą rezydentem Luksemburga.

SOLVIT poinformował władze, że ten dodatkowy wymóg jest niezgodny z przepisami UE.

Władze lokalne zrewidowały swoje stanowisko i wystawiły zaświadczenie o rejestracji.

Sprawa rozwiązana w ciągu tygodnia.

Więcej informacji: Prawo pobytu i formalności