Naršymo kelias

Vizos ir teisės gyventi šalyje

Konsultantas bulgaras gali dirbti Liuksemburge

Prancūzijoje kvalifikaciją įgijusiam Bulgarijos piliečiui buvo pasiūlyta dirbti konsultacijų bendrovėje Liuksemburge. Bendrovė pasirūpino naujojo darbuotojo darbo leidimu.

Tačiau procedūra užtruko daug ilgiau, nei 2–3 mėnesius, kaip iš pradžių tikėtasi. Dėl to iškilo pavojus, kad bulgaras neteks galimybės gauti šį darbą.

Įsikišus SOLVIT, darbo leidimas buvo atsiųstas ir Bulgarijos pilietis galėjo pradėti dirbti Liuksemburge.

Problema išspręsta per 8 savaites.

Išsamiau: Darbo leidimai


Belgijos piliečio žmona brazilė gali keliauti Europoje

Jungtinėje Karalystėje gyvenančio Belgijos piliečio žmona brazilė negalėjo nuvažiuoti į Prancūziją dėl skubių medicininių priežasčių, nes britų valdžios institucijos nespėjo per 6 mėnesius (kaip nustatyta ES teisėje) pratęsti leidimo gyventi šalyje.

Įsikišus SOLVIT, dokumentai buvo netrukus išduoti.

Problema išspręsta per 4 savaites.

Išsamiau: ES piliečių giminaičių, kurie nėra ES piliečiai, teisės gyventi šalyje


Studentas prancūzas, būsimasis pilotas, gali užsiregistruoti kaip nuolatinis Belgijos gyventojas

Belgijos pilotų mokykloje studijuojantis prancūzas negalėjo užsiregistruoti Belgijos valdžios įstaigose kaip studentas, nes mokykla buvo privati ir nepripažinta Belgijos regioninių institucijų. Tačiau Belgijos transporto ministerija pripažino mokyklos išduodamus pažymėjimus oficialiais.

SOLVIT pavyko įtikinti Belgijos valdžios institucijas, kad pagal ES teisę Prancūzijos pilietis turėtų turėti galimybę užsiregistruoti Belgijoje kaip studentas.

Problema išspręsta per 8 savaites.

Išsamiau: Studentų teisė gyventi šalyje


Austras menininkas gali užsiregistruoti kaip nuolatinis Liuksemburgo gyventojas

Austras menininkas norėjo užsiregistruoti kaip nuolatinis Liuksemburgo gyventojas. Jis pateikė vietos institucijoms visus reikiamus dokumentus, tačiau jos atsisakė jį užregistruoti, kol jis nepateiks Liuksemburge gyvenančio asmens sutikimą jį remti.

SOLVIT atkreipė minėtų institucijų dėmesį į tai, kad šis papildomas reikalavimas neatitiko ES teisės aktų.

Vietos valdžios institucijos pakeitė savo poziciją ir išdavė registracijos pažymėjimą.

Problema išspręsta per savaitę.

Išsamiau: Teisės gyventi šalyje ir formalumai