Διαδρομή πλοήγησης

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες;