Sti

Hvor gælder reglerne?

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

25/04/2012

Dine pensionsrettigheder hvis du har boet eller arbejdet i mere end ét europæisk land  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-DA-C

Hvilket land vil udbetale din pension? Hvordan beregnes den? Find ud af mere om dine pensionsrettigheder, hvis du har arbejdet i mere end ét EU-land, i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

KOORDINERING AF DEN SOCIALE SIKRING I EU:Arbejd, studér, rejs og gå på pension overalt i Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-DA-C

Overvejer du at flytte til et andet EU-land? Find ud af, hvordan EU-regler beskytter dine og din families sociale sikringsrettigheder.

15/10/2010

Koordinering af den sociale sikring i EU: Arbejd hvor som helst i Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-DA-P

Poster - EU koordinerer socialsikringssystemerne for at sikre, at du ikke går glip af dine sociale sikringsrettigheder, hvis du arbejder i mere end ét EU-land, i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz eller ønsker at flytte til ét af disse lande for at finde et arbejde.

15/10/2010

Koordinering af den sociale sikring i EU: Gå på pension hvor som helst i Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-DA-P

Poster – Takket være EU-regler for koordinering af den sociale sikring kan du slå dig ned hvor som helst i Europa. Du vil stadig modtage din pension, selvom du er i udlandet, og vil ligeledes have adgang til sundhedsydelser lokalt.

15/10/2010

Koordinering af den sociale sikring i EU: Arbejd hvor som helst i Europa.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-DA-C

Hvordan påvirker flytninger dine rettigheder til arbejdsløshedsunderstøttelse? Find ud af mere om dine rettigheder, hvis du har arbejdet i mere end ét EU-land, i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz eller ønsker at flytte til et af disse lande for at finde et arbejde.

29/03/2010

EU-bestemmelserne om social sikring — Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union - Opdatering 2010  (29/03/2010)

Catalog N. :KE-30-09-237-DA-C erstattet af den opdaterede udgave KE-31-10-688-DA-C den 15. april 2011

Denne vejledning er en opdatering af EU-bestemmelserne om social sikring (KE-64-04-022-DA-C,ISBN 92-894-8492-6). Den indeholder opdaterede oplysninger til mobile europæere, så de kender deres sociale sikringsrettigheder, når de bevæger sig mellem EU’s medlemsstater. Vejledningen indeholder detaljerede oplysninger om de koordinerede EU-bestemmelser om social sikring og gør rede for dine rettigheder som arbejdstager, turist, studerende, arbejdsløs eller anden ikkeerhvervsaktiv person, pensionist eller tredjelandsstatsborger. Denne vejledning fås i trykt udgave på alle EU’s officielle sprog.

20/07/2005

The Community provisions on social security  (20/07/2005)

Catalog N. :KE-64-04-022-**-C, ISBN 92-894-8490-X (EN)

The purpose of this guide is to provide the citizens with easily understandable information about their rights and obligations in the field of social security whenever they have to deal with the social security systems of two or more Member States of the European Union. The publication is available in the 20 official languages of the EU.