Навигационна пътека

Къде се прилагат тези правила?