Navigačný riadok

Kde sa tieto pravidlá uplatňujú?