Sti

Publikationskatalog

05/12/2013

EaSI - Nyt EU-paraplyprogram for beskæftigelse og socialpolitik

EaSI - Nyt EU-paraplyprogram for beskæftigelse og socialpolitik

EaSI, det nye paneuropæiske program for beskæftigelse og socialpolitik, vil hjælpe EU med at levere en mere sammenhængende politik, fremme jobmobilitet og give målrettet mikrofinansiering til udsatte grupper. Med sammenlægningen af Progress, Eures og Progress Mikrofinansiering til et paraplyprogram vil EaSI hjælpe med at skabe nye jobs og bæredygtig vækst på mere effektiv vis ved at sætte fokus på social innovation. Her kan De læse mere om hvordan.

Den trykte udgave af denne publikation findes på alle EU’s officielle sprog.

Download pdf
Downloadninger: 81518
Catalog N. : KE-03-13-702-DA-C

Findes i