Navigačný riadok

Katalóg publikácií

05/12/2013

EaSI - Nový zastrešujúci program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky

EaSI - Nový zastrešujúci program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky

EaSI – nový celoeurópsky program v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky pomôže EÚ zabezpečiť súhrnnejšiu politiku, podporí pracovnú mobilitu a poskytne mikrofinancovanie pre najzraniteľnejšie skupiny. Program EaSI spája programy PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania PROGRESS do jedného zastrešujúceho programu, ktorý umožní účinnejšie vytvárať nové pracovné miesta a dosahovať udržateľný rast kladením dôrazu na sociálnu inováciu. Prečítajte si podrobnejšie informácie.

Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 80963
Catalog N. : KE-03-13-702-SK-C

K dispozícii na stránkach