Навигационна пътека

Каталог на публикации

05/12/2013

ЗиСИ - Нова обединена програма на ЕС за заетост и социална политика

ЗиСИ - Нова обединена програма на ЕС за заетост и социална политика

ЗиСИ, новата общоевропейска програма за заетост и социална политика, ще помогне на ЕС да осигури по-съгласувана политика, да насърчи трудовата мобилност и да осигури целево микрофинансиране за най-уязвимите лица. Сливайки ПРОГРЕС, EURES и „ПРОГРЕС Микрофинансиране“ в една обединена програма, ЗиСИ ще способства за по-ефективното осигуряване на нови работни места и устойчив растеж, като постави акцент върху социалните иновации. Научете как.

Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

Изтеглете PDF
Изтегляния: 81568
Catalog N. : KE-03-13-702-BG-C

Ще намерите в