Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

05/12/2013

EaSI - Jauna ES Nodarbinātības un sociālās politikas vispārīgā programma

EaSI - Jauna ES Nodarbinātības un sociālās politikas vispārīgā programma

EaSI — jaunā Eiropas mēroga nodarbinātības un sociālās politikas programma — palīdzēs ES sagatavot saskaņotāku politiku, veicinās darba mobilitāti un nodrošinās mērķtiecīgu mikrofinansējumu sabiedrības neaizsargātākajām grupām. Apvienojot Progress, EURES un mikrofinansēšanas instrument Progress vienā vispārīgā programmā, EaSI palīdzēs efektīvāk radīt jaunas darba vietas un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, uzsverot sociālās inovācijas. Uzziniet, kā!

Šī publikācija drukātā veidā pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 81525
Catalog N. : KE-03-13-702-LV-C

Pieejams