Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

05/12/2013

EaSI - ELi uus tööhõive ja sotsiaalpoliitika koondprogramm

EaSI - ELi uus tööhõive ja sotsiaalpoliitika koondprogramm

Uus üleeuroopaline tööhõive ja sotsiaalpoliitika programm EaSI aitab ELil kujundada sidusamat poliitikat, ergutada tööalast liikuvust ning pakkuda kõige haavatavamatele sihtotstarbelist mikrokrediiti. Liites üheks koondprogrammiks programmid Progress, EURES ja mikrokrediidirahastu Progress, aitab EaSI tõhusamalt luua uusi töökohti ning saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, pannes rõhku sotsiaalsele innovatsioonile. Kuidas?

Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 80205
Catalog N. : KE-03-13-702-ET-C

Kättesaadav kaudi