Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

05/12/2013

EaSI - ELi uus tööhõive ja sotsiaalpoliitika koondprogramm

EaSI - ELi uus tööhõive ja sotsiaalpoliitika koondprogramm

Uus üleeuroopaline tööhõive ja sotsiaalpoliitika programm EaSI aitab ELil kujundada sidusamat poliitikat, ergutada tööalast liikuvust ning pakkuda kõige haavatavamatele sihtotstarbelist mikrokrediiti. Liites üheks koondprogrammiks programmid Progress, EURES ja mikrokrediidirahastu Progress, aitab EaSI tõhusamalt luua uusi töökohti ning saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, pannes rõhku sotsiaalsele innovatsioonile. Kuidas?

Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Download the pdf
Allalaadimisi: 77730
Catalog N. : KE-03-13-702-ET-C

Kättesaadav kaudi