Cosán nascleanúna

Fostaíocht san earnáil phoiblí

Poist atá in áirithe do náisiúnaigh

Tá cead ag tíortha an AE poist áirithe san earnáil phoiblí a chur in áirithe dá náisiúnaigh féin. Eisceacht is ea é sin ó riail ghinearálta shaorghluaiseacht na n-oibrithe, is dá bhrí sin ní mór é a léiriú go sriantach.

  • Ní fhéadfar a shrianadh do náisiúnaigh ach poist ina mbíonn páirtiú go díreach nó go hindíreach i bhfeidhmiú údaráis phoiblí, agus i ndualgais chun leas ginearálta an stáit a choimirciú.
  • Ní mór na critéir sin a mheas i ngach cás ar leith, agus cúraimí agus freagrachtaí an phoist á gcur san áireamh.

Earcú agus coinníollacha oibre

I gcás post eile nár srianadh do náisiúnaigh, ní mór plé le náisiúnaigh ó thíortha eile san AE ar chomhchéim le náisiúnaigh maidir le:

  • rochtain ar phoistk, m.sh. nósanna imeachta earcúcháin
  • coinníollacha oibre, amhail tuarasta agus grád
  • aitheantas ar thaithí ghairmiúil is ar shinsearacht

Nuair a chuireann daoine isteach ar phoist earnála poiblí i dtíortha eile san AE, b'fhéidir go mba dheacair dóibh aitheantas a fháil do thaithí ghairmiúil agus do shinsearacht a fuair siad i dtíortha eile san AE. Mar sin féin:

  • ní mór d'fhostóirí na hearnála poiblí tréimhsí fostaíochta inchomparáide i dtíortha eile san AE a chur san áireamh - don earcú agus chun tuarastal, grád agus coinníollacha eile oibre a shocrú
  • ní mór plé leis na tréimhsí sin ar chomhchéim le taithí ghairmiúil is le sinsearacht a fuarthas sa tír aíochta.

Breis eolais