Navigacijski put

Poveznice o toj temi

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o aktivnostima Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u 2012
Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006
Izvješće o aktivnostima EGF-a u 2013. i 2014.
Corrigendum to Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (OJ L 406 of 30 December 2006 , as corrected by OJ L 48 of 22 February 2008)
Corrigendum to Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (OJ L 48/82 of 22 February 2008)
Report on the activities of the EGF in 2008
Regulation (EC) 546/2009 of 18 June 2009 amending Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund
Report on the activities of the EGF in 2007
Report on the activities of the EGF in 2009
Consolidated version of the Regulation establishing the European Globalisation Adjustment Fund
Report on the activities of the EGF in 2010
Results of the Mid-Term Evaluation of the European Globalisation adjustment Fund (EGF)
Report on the activities of the EGF in 2011
Trade and labour adjustment in Europe: what role for the European Globalization Adjustment Fund? (May 2017)
Reflection paper on globalisation (May 2017)
European Globalisation Adjustment Fund (EGF)

Natrag