Navigatsioonitee

Lingid

Aruanne EGF 2013. ja 2014. aasta tegevuse kohta
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1309/2013, 17. detsember 2013 , mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006
2012. aasta aruanne. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
2011. aasta aruanne. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
2010. aasta aruanne. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
2009. aasta aruanne. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
2008. aasta aruanne. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
2007. aasta aruanne. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva määruse konsolideeritud versioon
Määrus (EÜ) 546/2009, 18. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondiloomise kohta
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) parandus (ELT L 406, 30.12.2006)
Trade and labour adjustment in Europe: what role for the European Globalization Adjustment Fund? (May 2017)
Reflection paper on globalisation (May 2017)
Results of the Mid-Term Evaluation of the European Globalisation adjustment Fund (EGF)
Corrigendum to Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (OJ L 406 of 30 December 2006 , as corrected by OJ L 48 of 22 February 2008)

Tagasi