Navigācijas ceļš

Citas saites

2007. gada pārskats - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda
Konsolidētā versija regulai par EGF izveidi
2009. gada pārskats - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1309/2013 ( 2013. gada 17. decembris ) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006
Labojums Regulā (EK) 1927/2006 (2006. gada 20. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 406, 30.12.2006.)
2012. gada pārskats - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda
Regula (EK) 546/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi
2010. gada pārskats - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda
2011. gada pārskats - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda
Ziņojums par EGF darbību 2013. un 2014. gadā
2008. gada pārskats - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda
Corrigendum to Regulation (EC) 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (OJ L 406 of 30 December 2006 , as corrected by OJ L 48 of 22 February 2008)
Results of the Mid-Term Evaluation of the European Globalisation adjustment Fund (EGF)
European Globalisation Adjustment Fund (EGF)
Trade and labour adjustment in Europe: what role for the European Globalization Adjustment Fund? (May 2017)
Reflection paper on globalisation (May 2017)

atpakaļ