Navigation path

ESF ziņās

Sociālā mobilitāte sociālo panākumu pamatā

07/11/2012

Pieauguši studenti uzklausa pasniedzēju datorklasē
© Istockphoto/ kali9

Sociālo pakalpojumu mobila sniegšana kādā Latvijas reģionā ir izrādījies veiksmīgs paraugs citiem

“Mobilā sociālo pakalpojumu Resursu centra” projekts, ko īsteno Vidzemes reģionā Latvijā, ir izrādījies pievilcīgs labas prakses piemērs citiem novadiem.ESF līdzfinansētā projekta ietvaros reģiona iedzīvotājiem netālu no viņu dzīvesvietām tiek sniegta virkne sociālo pakalpojumu. To vidū ir sociālās rehabilitācijas palīdzība 18 atbalsta grupām, darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai un individuāla apmācība socializācijai e-vidē. Sākotnēji šīs aktivitātes tika plānotas tikai vienā reģiona novadā, taču dalībnieku pozitīvo atsauksmju dēļ arī septiņi citi Vidzemes novadi izrādīja interesi par šādiem pakalpojumiem, kas tiks nodrošināti līdz 2013. gada oktobrim.


RSS un sociālie plašsaziņas līdzekļi

Twitter Facebook RSS

Pēdējā atjaunināšana: 13/11/2012 | Uz augšu