Navigation path

ESF naujienos

Naujos priemonės sanglaudos politikos įgyvendinimui gerinti

21/05/2013

Šiandien Komisija pasiūlė dar dvejiems metams pratęsti susitarimą dėl padidintos ES dalies investicijose Graikijoje, Kipre ir Portugalijoje bei suteikti Rumunijai ir Slovakijai daugiau laiko sanglaudos lėšoms įsisavinti.

Pagal 2011 m. priimtą pradinę „papildymo“ priemonę, ES bendrojo finansavimo dalis nuo krizės labiausiai nukentėjusioms šalims – Airijai, Vengrijai, Latvijai, Graikijai, Portugalijai ir Rumunijai – gavus prašymą laikinai iki 2013 m. pabaigos padidinta iki 10 procentinių punktų.

Ši priemonė nėra naujas finansavimas, tačiau ji teikia galimybę lengviau įsisavinti lėšas, jau skirtas pagal ES sanglaudos politiką. ES įnašas bus padidintas ne daugiau kaip iki 95 %, taigi pačios šalies bendro finansavimo poreikis sumažės iki vos 5 %. Kalbant konkrečiai, 2014 m. tai atitiks maždaug 500 mln. eurų sumą, iš jų maždaug 400 m. eurų bus skirta Graikijai, 100 mln. eurų – Portugalijai ir 20 mln. eurų – Kiprui (tikimasi, kad šios trys šalys 2014 m. gaus finansinę paramą pagal makroekonominio koregavimo programą).

Antroji šiame pasiūlyme numatyta priemonė atsiliepia į vasario mėn. vykusiame Europos Tarybos pasitarime dėl būsimo ES biudžeto Komisijai pateiktą prašymą rasti būdų, kaip palengvinti Rumunijai ir Slovakijai įsisavinti ES lėšas.

Pagal Sanglaudos politiką valstybėms narėms skiriamos lėšos yra padalytos į metines sumas, kurias, priklausomai nuo šalies, būtina įsisavinti per dvejus ar trejus metus. Ši taisyklė vadinama „N+2 arba N+3“ taisykle, kur N reiškia metus, kuriais buvo skirtos lėšos. Bet kuri šios metinės sumos dalis, kuriai šalis nepateikė paraiškos per minėtą laikotarpį, automatiškai išskaitoma iš šaliai skirtų lėšų ir grąžinama į bendrą ES biudžetą.

Šiandienos Komisijos pasiūlymas pratęsia N+3 taisyklės taikymą Rumunijai ir Slovakijai, nes priešingu atveju lėšų įsisavinimo laikotarpis baigtųsi 2013 m. Šioms šalims suteikiama daugiau laiko ES lėšoms įsisavinti ir paraiškoms pateikti, kas sumažins lėšų praradimo riziką.