Navigation path

Az ESZA-val kapcsolatos hírek

Az uniós költségvetés: egy szebb jövőért

13/02/2013

Csoportkép az Európai Tanács 2013. február 8-i üléséről
© European Union

Az Európai Tanács tagjai a korábbinál szűkösebb költségvetésről állapodtak meg a 2014–2020 közötti időszakra, amely azonban kiemelt finanszírozást biztosít a fiatalok foglalkoztatását célzó intézkedéseknek és a leghátrányosabb helyzetű csoportoknak

Február 8-án az európai állam- és kormányfők megállapodtak a 2014 és 2020 közötti időszak költségvetéséről. Az uniós és nemzeti szintű költségvetési megszorítások miatt az összköltségvetés – az úgynevezett többéves pénzügyi keret (MFF) – kevesebb a jelenlegi, 2007 és 2013 közötti időszakra szóló keretnél. A strukturális alapok (köztük az ESZA) 325,1 milliárd euróból gazdálkodhatnak, ami mintegy 8%-kal kevesebb az előző pénzügyi keretnél. A szolidaritás jegyében a legkevésbé tehetős tagállamok összességében a jelenleginél több finanszírozásban részesülnek a strukturális alapokból.

Az európai vezetők hangsúlyozták, hogy a rendelkezésre álló pénzből a növekedést és a foglalkoztatást kell támogatni. Határoztak egy új, a fiatalok foglalkoztatását célzó kezdeményezésről (Youth Employment Initiative – YEI) is, amely finanszírozásáért felerészben az ESZA lesz felelős. A YEI fiatalokat célzó intézkedések, például gyakornoki programok és szakmai gyakorlatok támogatásával erősíti majd az ESZA-kezdeményezések hatását azokban a térségekben, ahol magas (több mint 25%) a fiatalok munkanélküliségi aránya. A leghátrányosabb helyzetű csoportok is több támogatást kapnak majd, például élelmiszersegély formájában, amely finanszírozására az ESZA 2,5 milliárd eurót fordít. Még nem lehet pontosan tudni, hogy milyen arányban részesül majd az ESZA a strukturális alapokra jutó finanszírozásból, az uniós vezetők azonban hangsúlyozták, hogy a Szociális Alap a szükséges emberi tőke biztosításához megfelelő részt kap majd a kohéziós politikára fordítandó összegből.