Navigation path

Kdo se účastní?

V tomto oddíle najdete statistické údaje poskytované zeměmi EU o účasti na projektech financovaných z ESF během období ESF 2007–2013.

Tyto statistické údaje, uvedené v grafech, vycházejí z několika ukazatelů, jako je věková skupina, dosažené vzdělání, pohlaví, stav na trhu práce, operační program, ohrožené skupiny a rok. Nicméně definice a použití ukazatelů není nezbytně jednotné, takže srovnávání různých zemí (nebo dokonce operačních programů v rámci jedné země) nebude vždy směrodatné.

Upozorňujeme, že veškeré údaje dodávají členské státy a v některých scénářích nejsou k dispozici žádné údaje. Evropská komise nemůže zaručit přesnost ani úplnost údajů či informací poskytnutých členskými státy ani nepřijímá odpovědnost za jakékoli jejich využití.