Navigation path

Fondul social european 2014-2020

FSE este unul dintre cele cinci fonduri europene structurale și de investiții (ESIF). Din 2014, acestea au un cadru de funcționare comun și urmăresc obiective politice complementare. Ele reprezintă principala sursă de investiții la nivelul UE pentru a ajuta statele membre să restabilească și să continue procesul de creștere, asigurând o redresare cu multe locuri de muncă în condițiile unei dezvoltări durabile, conform obiectivelor Europa 2020.

Care sunt principalele modificări pentru FSE?

Începând din 2014, rolul FSE este consolidat:

  • Se va asigura o masă critică de capital uman printr-o cotă minimă garantată din FSE în cadrul finanțării politicii de coeziune în fiecare stat membru. Împreună cu alocarea specială de 3 miliarde € pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, se va ajunge la investiții de peste 80 de miliarde € destinate europenilor în următorii 7 ani (a se vedea fondurile alocate pentru fiecare țară).
  • Alocarea a cel puțin 20 % din Fond pentru incluziunea socială asigură un sprijin sporit persoanelor aflate în dificultate și celor care fac parte din grupuri defavorizate, astfel încât aceste persoane să se bucure de aceleași oportunități de integrare în societate de care beneficiază și ceilalți.
  • Promovarea egalității dintre femei și bărbați și a oportunităților egale pentru toți, fără nicio discriminare, va fi integrată în toate acțiunile și susținută prin inițiative specifice.
  • Se pune accent sporit pe combaterea șomajului în rândul tinerilor. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor se va adresa regiunilor în care șomajul în rândul tinerilor depășește 25 %, venind în ajutorul tinerilor care nu sunt nici încadrați în muncă, nici înscriși într-un program de învățământ sau de formare. Cel puțin 6,4 miliarde € vor fi alocate pentru a susține eforturile statelor membre de a-și pune în practică planurile de implementare a garanției pentru tineret.
  • Concentrarea fondurilor pentru obținerea de rezultate: FSE își va axa intervențiile pe un număr limitat de priorități, astfel încât să asigure o masă critică de finanțare suficientă pentru a avea un impact real în rezolvarea provocărilor-cheie cu care se confruntă statele membre.
  • Se va sprijini mai puternic inovaţia socială, adică testarea şi creşterea amplorii soluţiilor inovatoare ca răspuns la nevoile sociale și la cele privind ocuparea forței de muncă și educația.
  • Pe tot parcursul ciclului de program, FSE va fi implementat într-o strânsă colaborare între autoritățile publice, partenerii sociali și organismele care reprezintă societatea civilă la nivel național, regional și local.
  • Fondul social european va fi în prim-planul normelor de gestionare inovatoare, pentru a simplifica implementarea proiectelor. Comisia ajută statele membre să simplifice implementarea FSE, pentru a se concentra mai mult pe rezultate și a face din FSE un instrument mai simplu și mai sigur pentru beneficiari.

Care sunt obiectivele FSE pentru perioada 2014-2020?

Ocuparea forței de muncă: FSE va sprijini organizațiile din întreaga UE să implementeze proiecte având drept obiectiv formarea profesională și facilitarea angajării. Se vor finanța, de asemenea, inițiative de susținere a întreprinzătorilor prin finanțare inițială, precum și inițiative de sprijinire a companiilor care se confruntă cu restructurări sau cu un număr insuficient de lucrători calificați. Sprijinirea accesului tinerilor pe piața muncii va fi o prioritate pentru FSE în toate țările UE.
Incluziunea socială: ocuparea forței de muncă este modalitatea cea mai eficace de a le oferi oamenilor independență, siguranță financiară și un sentiment al apartenenței. FSE va finanța în continuare mii și mii de proiecte care îi ajută pe cei aflați în dificultate și pe cei proveniți din grupuri defavorizate să obțină competențe și locuri de muncă și să se bucure de aceleași oportunități ca și ceilalți.
Creșterea calității educației: FSE finanțează în întreaga UE activități pentru creșterea calității învățământului și formării și pentru a se asigura că tinerii își încheie studiile și dobândesc competențele de care au nevoie pentru a fi mai competitivi pe piața muncii. Reducerea abandonului școlar este o prioritate în acest sens, alături de îmbunătățirea oportunităților de învățământ vocațional și superior.
O administrație publică mai puternică: FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea administrației și a guvernării publice, susținând astfel reformele structurale ale statelor prin punerea la dispoziție a capacităților administrative și instituționale necesare.