Navigation path

ESF od 2014. do 2020.

ESF jedan je od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Od 2014. godine ovi će fondovi djelovati pod zajedničkim okvirom i imati međusobno komplementarne ciljeve. Glavni su izvor ulaganja na razini EU-a za pomoć državama članicama u povećanju njihova rasta i osiguravanju većeg broja radnih mjesta, istovremeno osiguravajući održivi razvoj u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.

Koje su glavne promjene u ESF-u?

S nadolazećom 2014. godinom raste i uloga ESF-a:

  • Unutar kohezijske politike financiranja, udio minimalnog jamstva ESF-a osigurat će kritičnu masu ulaganja u ljudski kapital. Tri milijarde eura sredstava dodijeljenih posebno za Inicijativu za zapošljavanje mladih znači ulaganje više od 80 milijarde eura u ljude Europe u narednom sedmogodišnjem razdoblju (pogledajte dodjele po državama);
  • Najmanje 20% Fonda namijenjenog socijalnom uključivanju znači da će osobe u teškoćama i skupine u nepovoljnom položaju dobiti veću financijsku potporu za iste mogućnosti kao i drugi, a koje će im pomoći u integraciji u društvu.
  • Promicanje jednakosti među muškarcima i ženama i jednakih mogućnosti za sve bez diskriminacije postat će dijelom svih akcija, a također će se podržavati i putem posebnih inicijativa;
  • Veći je naglasak stavljen na borbu protiv nezaposlenosti mladih. Inicijativa za zapošljavanje mladih pomaže mladima koji nisu u sustavu rada, obrazovanja ili naukovanja u regijama sa stopom nezaposlenosti mladih većoj od 25%. Najmanje 6,4 milijardi eura iskoristit će države članice kako bi planove provedbe programa Garancija mladih sproveli u praksu;
  • Skupljanje sredstava za postizanje rezultata: ESF će svoje djelovanje usmjeriti ka ograničenom broju prioriteta kako bi dovoljno velika kritična masa financiranja imala stvarni učinak na rješavanje ključnih izazova država članica.
  • Veća financijska sredstva namijenjena su socijalnoj inovaciji, tj. testiranju i povećanju inovativnih rješenja za rješavanje socijalnih i obrazovnih potreba te potreba vezanih uz zapošljavanje;
  • Programi iz ESF-a provodit će se u uskoj suradnji javnih tijela, socijalnih partnera i tijela koja predstavljaju civilno društvo na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini tijekom cjelokupnog programskog ciklusa;
  • Europski socijalni fond vodit će inovativna pravila upravljanja za pojednostavljenje provedbe projekata. Komisija pomaže državama članicama da pojednostave provedbu ESF-a kako bi se usredotočili na rezultate te kako bi ESF postao lakši i sigurniji za krajnje korisnike.

Koji su ciljevi ESF-a za razdoblje 2014.-2020.?

Zaposliti ljude: ESF će pružiti potporu organizacijama EU-a za provođenje projekata koji uključuju osposobljavanje i pomoć u zapošljavanju. Financijska potpora pružit će se inicijativama koje potpomažu start-up tvrtke i poduzeća koja se bore sa restrukturiranjem ili nedostatkom kvalitetnih radnika. Pomaganje mladih ljudi za ulazak na tržište rada bit će prioritet ESF-a u svim zemljama EU-a.
Socijalna uključenost: zapošljavanje je najučinkovitiji način pružanja neovisnosti, financijske sigurnosti i osjećaja pripadnosti za sve ljude. ESF će i dalje financirati tisuće projekata koji pomažu ljudima u teškoćama i u nepovoljnom položaju kako bi usvojili vještine, pronašli posao i imali jednake mogućnosti kao i drugi.
Bolje obrazovanje: Diljem EU-a ESF financira inicijative za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja kako bi mladi dovršili svoje obrazovanje i usvojili vještine kojima će biti konkurentniji na tržištu rada. Prioritet je smanjenje broja ljudi koji napuštaju školu, kao i poboljšanje strukovnih mogućnosti i mogućnosti tercijarnog obrazovanja.
Snažnija javna uprava: ESF će pružiti podršku državama članica u njihovom nastojanju da poboljšaju kvalitetu javne uprave i upravljanja i tako pružaju podršku u njihovim strukturalnim reformama davajući im potrebne administrativne i institucionalne kapacitete.