Navigation path

ESS v Sloveniji

Slovenija s financiranjem ESS delavcem, starim in mladim, daje znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo, da bi imeli korist od gospodarske rasti in delovnih mest, ki jih ta prinaša. ESS se osredotoča tudi na izboljšanje spretnosti in znanj ter dostopa do dela prikrajšanih skupin, vključno z romsko manjšino, ki jim želi zagotoviti, da ne bi zaostajali na trgu dela.

Spodbujanje boljših delovnih mest

S projekti, ki jih financira ESS, je svoja znanja in spretnosti ter možnosti za delovno mesto izboljšalo že več kot 120 000 ljudi. Med iskalci zaposlitve, ki so sodelovali, pa je že približno 17 000 našlo delo. Nekateri projekti ESS podpirajo podjetništvo, na primer nagrajeni sistem registracije VEM (vse na enem mestu), ki je povzročil 20-odstotno povečanje novih podjetij v Sloveniji. ESS podpira tudi mlade, na primer z inovativnim projektom, v katerem spodbuja recikliranje, predelavo in prodajo rabljenih oblačil v trgovinah v Ljubljani in drugje.

Bolj poštene možnosti za delo

Številni projekti ESS prikrajšanim in ranljivim ljudem pomagajo pri iskanju delovnega mesta in v boju proti socialni izključenosti. Portal slovenske e-uprave na primer omogoča slepim in slabovidnim, da vsebino poslušajo. Veliko pomoči je usmerjeno tudi v romske skupnosti. Projekt „romski pomočnik“ na primer usposablja svetovalce, ki mladim Romom pomagajo, da premostijo jezikovne težave in se že v zgodnji fazi bolje vključijo v nacionalni šolski sistem. Organizirali so obiske učiteljev in vzgojiteljev v romskih skupnostih, kjer so razpravljali o najboljših načinih za spodbujanje socialne vključenosti. Pomoč ESS je usmerjena tudi k drugim prikrajšanim skupinam, na primer s projektom informacijskih točk, ki delavcem priseljencem zagotavlja informacije o življenju, delu in možnostih za usposabljanje v Sloveniji.

Stiki ESS v Sloveniji


ESS v Sloveniji: Dejstva in številke

Proračun

€755,699,370
(2007-2013)

Kdo dobi sredstva

Poglejte seznam upravičencev

Kdo sodeluje

132,727 ljudi
(2013)