Navigation path

ESF v České republice

ESF podporuje opatření na otevření trhu s pracovními místy v České republice a usnadňuje každému, kdo chce práci, aby ji našel. Díky zlepšením ve vzdělávacím systému získávají mladí lidé dovednosti nutné pro pracovní místa v moderním hospodářství. Projekty ESF nabízejí nové příležitosti pro znevýhodněné skupiny, např. zdravotně postižené, starší pracovníky a romské občany.

Uvolnit v lidech potenciál

Česká republika využívá financování ESF, aby pomohla mnoha lidem, kteří z toho či onoho důvodu čelí překážkám při hledání zaměstnání. Matkám s malými dětmi pomáhá s návratem do zaměstnání, například prostřednictvím on-line databází jeslí a odborníků na péči o dítě a projektů na podporu opatření založených na vstřícném přístupu k rodině na pracovišti. Starší pracovníci se účastní vzdělávacích kurzů, aktualizují si své dovednosti a zlepšují své pracovní vyhlídky – což jim pomáhá udržet si zaměstnání. Zdravotně postižení získávají šanci připojit se k pracujícím a přispět svým dílem, a to často prostřednictvím sociálních podniků zřízených za tímto účelem. Mnoho projektů pomáhá romským občanům lépe se integrovat prostřednictvím programů na udržení mládeže ve škole, zlepšení zdravotní péče pro romskou komunitu a profesní vzdělávání.

Vzdělání pro zaměstnatelnost

Klíčovou prioritou pro Českou republiku je také vzdělání zajišťující, že její občané mohou požívat vysokou úroveň zaměstnanosti. Projekty ESF zvyšují kvalitu celého vzdělávacího systému: od lepších škol a univerzit po širší příležitosti k celoživotnímu vzdělávání pro všechny. ESF investuje do norem a výuky s cílem zajistit, aby znalosti a dovednosti studentů odpovídaly potřebám uchazečů o zaměstnání i zaměstnavatelů. Projekty podporují příležitosti pro odborné vzdělávání a učňovské vzdělávání ve firmách. Studenti získávají podněty, které jim umožní zvážit profesní dráhu v oblasti vědy a techniky, např. prostřednictvím setkání s předními českými vědci i filmových festivalů zaměřených na vědu.

Kontakty v České republice


ESF v České republice: Statistiky

Rozpočet

€3,787,795,992
(2007-2013)

Kdo získává finanční prostředky?

Příjemci

Účastníci

2,812,012 osob
(2013)

ESF kontakty v Česká republika

Koho kontaktovat ohledně podpory a aktivit ESF