Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Yttranden från de nationella parlamenten och EU-kommissionens svar


Här kan du ta reda på hur EU-ländernas parlament har reagerat på kommissionens förslag och vad kommissionens har svarat. Läs mer om de nationella parlamentens roll i EU:s lagstiftningsprocess.
Österreich Belgique/België Bulgaria Kypros Česká Republika Danmark Eesti Suomi/Finland France Deutschland Ellada Magyarország Ireland Italia Latvija Lietuva Luxembourg (G-D) Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Hrvatska Portugal Spain France