Sökväg

 • Förstasida
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Yttranden från de nationella parlamenten och EU-kommissionens svar

Kommissionen skickar lagförslag och samrådsdokument till de nationella parlamenten (se protokoll nr 1 till Lissabonfördraget). De nationella parlamenten kan skicka yttranden om kommissionens dokument inom den så kallade politiska dialogen.

Enligt protokoll nr 2 till Lissabonfördraget kan ett nationellt parlament inom åtta veckor skicka ett motiverat yttrande om huruvida ett lagförslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

I vänstermenyn finns länkar till yttranden från de nationella parlamenten och kommissionens svar (från och med den 1 juli 2009).

Du kan läsa mer om hur webbplatsen är uppbyggd under rubriken Om webbplatsen.

 

Årsrapporter

Praktiska arrangemang för hur kontrollmekanismen för tillämpningen av subsidiaritetsprincipen ska fungera i enlighet med protokoll nr 2 till Lissabonfördraget: brev från kommissionens ordförande José Manuel Barroso och vice ordförande Margot Wallström från den 1 december 2009 pdf - 37 KB [37 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Kommissionens beslut att dra tillbaka förslaget till rådets förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster (COM(2012) 130) English (en)

Länkar