Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Dalībvalstu parlamentu atzinumi un Komisijas atbildes


Šajā lapā var piekļūt ES valstu parlamentu atzinumiem par Komisijas priekšlikumiem, kā arī Komisijas atbildēm. Noskaidrojiet, kāda loma valstu parlamentiem ir ES likumdošanas procesā.
Österreich Belgique/België Bulgaria Kypros Česká Republika Danmark Eesti Suomi/Finland France Deutschland Ellada Magyarország Ireland Italia Latvija Lietuva Luxembourg (G-D) Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Hrvatska Portugal Spain France