Navigācijas ceļš

 • Sākumlapa
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Dalībvalstu parlamentu atzinumi un Komisijas atbildes

Komisija savus jaunos likumdošanas priekšlikumus un apspriešanas dokumentus nosūta dalībvalstu parlamentiem (sk. Lisabonas līguma 1. protokolu). Dalībvalstu parlamenti, atbildot Komisijai t. s. politiskajā dialogā, var sniegt atzinumus par šiem dokumentiem.

Saskaņā Lisabonas līguma 1. protokolu dalībvalsts parlaments astoņu nedēļu laikā drīkst iesniegt argumentētu atzinumu, kurā norādīts, kāpēc tas uzskata, ka tiesību akta projektā nav ievērots subsidiaritātes princips.

Saites izvēlnē pa kreisi aizved pie Komisijas saņemtajiem valstu parlamentu atzinumiem un Komisijas atbildēm (kas sniegtas, sākot no 2009. gada 1. jūnija).

Sīkāks skaidrojums par šīs vietnes uzbūvi ir sadaļā “Par šo vietni”.

 

Gada ziņojumi

Praktiska kārtība, kādā izmantojams subsidiaritātes pārbaudes mehānisms saskaņā ar Lisabonas līguma 2. protokolu. Priekšsēdētāja Barrozu un priekšsēdētāja vietnieces Valstrēmas 2009. gada 1. decembra vēstule pdf - 37 KB [37 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Komisijas lēmums atsaukt priekšlikumu PADOMES REGULAI par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību, COM(2012) 130. English (en)

Noderīgas saites