Cesta

 • Úvodní stránka
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Stanoviska parlamentů jednotlivých zemí a vyjádření Komise

Na základě protokolu č. 1 Lisabonské smlouvy zasílá Komise své nové legislativní návrhy a podklady ke konzultacím parlamentům jednotlivých členských zemí. Parlamenty mohou k těmto dokumentům předkládat stanoviska, k nímž se pak Komise vyjádří v rámci tzv. „politického dialogu“.

Podle protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy může parlament kterékoli členské země během osmitýdenní lhůty předložit odůvodněné stanovisko, v němž uvede, proč se domnívá, že daný legislativní návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V levém sloupci najdete odkazy na stanoviska parlamentů, jež Evropská komise obdržela, a vyjádření Komise k nim (od 1. června 2009 dále).

Další informace o struktuře těchto stránek najdete v sekci „O těchto stránkách“.

 

Výroční zprávy

Praktická opatření pro činnost mechanismu kontroly zásady subsidiarity podle protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy: dopis předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa a místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmové z 1. prosince 2009 pdf - 37 KB [37 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Rozhodnutí Komise stáhnout návrh NAŘÍZENÍ RADY o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb – COM(2012) 130. English (en)

Užitečné odkazy