Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Stanoviska vnitrostátních parlamentů a odpovědi Komise


Tato stránka umožňuje přístup ke stanoviskům vnitrostátních parlamentů zemí EU, která vydaly k návrhům Komise, a k odpovědím Komise. Více informací o úloze vnitrostátních parlamentů v legislativním procesu EU.
Österreich Belgique/België Bulgaria Kypros Česká Republika Danmark Eesti Suomi/Finland France Deutschland Ellada Magyarország Ireland Italia Latvija Lietuva Luxembourg (G-D) Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Hrvatska Portugal Spain France