Διαδρομή πλοήγησης

 • Αρχική σελίδα
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων και απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζει τις νέες της νομοθετικές προτάσεις και έγγραφα διαβούλευσης στα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με το Πρωτόκολο αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν τη γνώμη τους για τα έγγραφα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να απαντήσει στο πλαίσιο του λεγόμενου "πολιτικού διαλόγου".

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν στη διάθεσή τους 8 εβδομάδες για να υποβάλουν αιτιολογημένη γνώμη όπου θα εξηγούν γιατί θεωρούν πως η νομοθετική πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Στο αριστερό μενού θα βρείτε συνδέσμους με τις γνώμες εθνικών κοινοβουλίων που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τις απαντήσεις της (από την 1η Ιουνίου 2009 και μετά).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του ιστοτόπου θα βρείτε στη σελίδα " Σχετικά με αυτόν τον δικτυακό τόπο".

 

Ετήσιες εκθέσεις

Πρακτικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας δυνάμει του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας: επιστολή του προέδρου Μπαρόζο και της αντιπροέδρου Βάλστρομ, της 1ης Δεκεμβρίου 2009 pdf - 37 KB [37 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Απόφαση της Επιτροπής για απόσυρση της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών - COM(2012) 130. English (en)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι