Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων και απαντήσεις της Επιτροπής


Η σελίδα αυτή παρέχει πρόσβαση στις γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών της ΕΕ επί των προτάσεων της Επιτροπής, καθώς και στις απαντήσεις της Επιτροπής. Δείτε ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.
Österreich Belgique/België Bulgaria Kypros Česká Republika Danmark Eesti Suomi/Finland France Deutschland Ellada Magyarország Ireland Italia Latvija Lietuva Luxembourg (G-D) Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Hrvatska Portugal Spain France