Навигационна пътека

 • Политически диалог
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Становища на националните парламенти и отговори на Комисията

Комисията изпраща своите нови законодателни предложения и консултативни документи до националните парламенти (вж. Протокол № 1 към Договора от Лисабон). Националните парламенти могат да изпращат становища относно тези документи, на които Комисията трябва да отговори, в рамките на т.нар. политически диалог.

Съгласно Протокол № 2 към Договора от Лисабон национален парламент може в рамките на осем седмици да изпрати мотивирано становище, в което обяснява защо счита, че даден проект на законодателен акт не е съобразен с принципа на субсидиарност.

Използвайте връзките в лявата част на страницата, за да видите становищата на националните парламенти, получени от Комисията, както и нейните отговори (от 1 юни 2009 г. насам).

За повече обяснения относно структурата на този сайт вижте За този сайт.

 

Годишни доклади

Практически условия за работата на контролния механизъм за субсидиарност съгласно Протокол № 2 към Договора от Лисабон – писмо на председателя Жозе Мануел Барозу и заместник-председателя Маргот Валстрьом от 1 декември 2009 г. pdf - 37 KB [37 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Решение на Комисията да оттегли Предложението за регламент на Съвета относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия във връзка със свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги – COM(2012) 130 English (en)

Полезни връзки