Ścieżka nawigacji

 • Strona główna
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Opinie parlamentów krajowych i odpowiedzi Komisji

Komisja przekazuje nowe wnioski ustawodawcze i dokumenty konsultacyjne parlamentom krajowym zgodnie z protokołem nr 1 do traktatu lizbońskiego. Parlamenty krajowe mogą przedłożyć Komisji opinie dotyczące tych dokumentów, w ramach tzw. dialogu politycznego.

Zgodnie z protokołem nr 2 do traktatu lizbońskiego parlament krajowy może w terminie ośmiu tygodni przedłożyć uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

Linki w menu po lewej stronie prowadzą do opinii nadesłanych Komisji przez parlamenty krajowe oraz do odpowiedzi Komisji (udzielonych w okresie od 1 czerwca 2009 r.).

Więcej o strukturze strony można dowiedzieć się z działu „Informacje o tej stronie”.

 

Sprawozdania roczne

Praktyczne ustalenia dotyczące stosowania mechanizmu kontroli zasady pomocniczości na podstawie protokołu nr 2 do traktatu lizbońskiego: pismo przewodniczącego José Manuela Barroso i wiceprzewodniczącej Margot Wallström z 1 grudnia 2009 r. pdf - 37 KB [37 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Decyzja Komisji w sprawie wycofania wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług − COM(2012) 130 English (en)

Ciekawe strony