Navigacijski put

 • Home
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

mišljenja nacionalnih parlamenata i odgovori Komisije

Komisija šalje nove zakonodavne prijedloge i dokumente o savjetovanju nacionalnim parlamentima, vidi Protokol br. 1 uz Ugovor iz Lisabona. Nacionalni parlamenti mogu podnijeti mišljenja o takvim dokumentima Komisiji na očitovanje u okviru takozvanog "političkog dijaloga".

U skladu s Protokolom br. 2 uz Ugovor iz Lisabona nacionalni parlament može u roku od 8 tjedana podnijeti obrazloženo mišljenje navodeći zašto smatra da zakonodavni nacrt nije u skladu s načelom supsidijarnosti.

U lijevom izborniku pronaći ćete linkove na mišljenja nacionalnih parlamenata koja je Komisija primila i do odgovora Komisije (objavljenih nakon 1. lipnja 2009.).

Dodatna objašnjenja o strukturi ove stranice, pronaći ćete na " O ovoj stranici".

 

Godišnja izvješća

Praktični postupci u pogledu funkcioniranja mehanizma nadzora supsidijarnosti u skladu s Protokolom br. 2 uz Ugovor iz Lisabona: dopis predsjednika Barrosa i potpredsjednika Wallströma od 1. prosinca 2009. pdf - 37 KB [37 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Odluka Komisije o povlačenju prijedloga UREDBE VIJEĆA o provođenju prava za poduzimanje kolektivnih mjera u kontekstu slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga - COM(2012) 130. English (en)

Korisni linkovi