Navigacijski put

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Mišljenja nacionalnih parlamenata i odgovori Komisije


Na ovoj se stranici može pristupiti mišljenjima nacionalnih parlamenata država članica EU-a o prijedlozima Komisije i Komisijinim odgovorima. Doznajte koju ulogu u zakonodavnom postupku EU-a imaju nacionalni parlamenti.
Österreich Belgique/België Bulgaria Kypros Česká Republika Danmark Eesti Suomi/Finland France Deutschland Ellada Magyarország Ireland Italia Latvija Lietuva Luxembourg (G-D) Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Hrvatska Portugal Spain France