Navigačný riadok

 • Domovská stránka
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Stanoviská národných parlamentov a odpovede Komisie

Komisia posiela svoje návrhy nových právnych predpisov a konzultačné dokumenty národným parlamentom (pozri protokol č. 1 k Lisabonskej zmluve), ktoré sa k nim môžu vyjadriť formou stanovísk. Ide o takzvaný politický dialóg.

Podľa protokolu č. 2 k Liabonskej zmluve môže národný parlament do ôsmych týždňov predložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom uvedie, prečo nie je legislatívny návrh v súlade so zásadou subsidiarity.

Odkazy na stanoviská národných parlamentov a odpovede Komisie (vydané po 1. júni 2009) nájdete v ľavom menu.

Ďalšie informácie o štruktúre tejto webovej lokality nájdete v sekcii O tejto lokalite.

 

Ročné správy

Praktické opatrenia na prevádzku mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity podľa protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve: list predsedu Komisie Barrosa a podpredsedníčky Wallströmovej z 1. decembra 2009 pdf - 37 KB [37 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Rozhodnutie Komisie o stiahnutí návrhu NARIADENIA RADY o výkone práva uskutočniť kolektívnu akciu v rámci slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby – COM(2012) 130. English (en)

Užitočné odkazy