Sökväg

Ytterligare verktyg

Kommissionärerna 2010–2014

Få mer information om varje medlem av den andra Barrosokommissionen och deras portfolion.

Så här arbetar vi

Kommissionen består av kommissionsledamöternas kollegium med 28 ledamöter, inklusive ordföranden och vice ordförandena. Kommissionärerna, en från varje EU land, står för kommissionens politiska ledarskap under sin 5 åriga mandatperiod. Varje kommissionär får ansvar för särskilda sakområden av ordföranden.

Lär känna kommissionen

Uttrycket ”kommissionen” avser både kommissionsledamöternas kollegium och den offentliga förvaltningen under detta, som till stor del är baserad i Bryssel. Kommissionen har också ett kontor (”representation”) i varje EU land.

Öppenhet

Regler och förfaranden

 

Veckans aktiviteter

Viktiga punkter för diskussion den här veckan:

Veckans aktiviteter

Viktiga steg mot en bankunion – Europaparlamentet röstar om tre lagförslag från kommissionen som ska skärpa EU:s finanslagstiftning

 
 


Alla aktiviteter på veckans dagordning

Protokoll från tidigare sammanträden

Nyheter

Från kollegiets ledamöter

José Manuel Barroso

STÖDPAKET TILL UKRAINApdfVisa översättning av föregående länk 

03/04/2014

  • EU-Africa Summit: President Barroso holds opening speech English (en)
  • STÖDPAKET TILL UKRAINA pdfEnglish (en)
 
 

Följ kommissionärerna