Kommissionens arbete

Kommissionen företräder hela EU:s intressen. Kommissionen föreslår ny lagstiftning för Europaparlamentet och ministerrådet och ser till att EU-länderna tillämpar EU-lagstiftningen på rätt sätt.

Med kommissionen menas både de 28 kommissionärerna och institutionen som sådan.

Kommissionen har initiativrätt att föreslå lagar som sedan måste antas av Europaparlamentet och ministerrådet för att gälla. I de flesta fall lägger kommissionen fram sina förslag för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-fördragen eller för att en annan EU-institution, ett land eller en berörd part har uppmanat kommissionen att agera. Sedan april 2012 kan även allmänheten uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag (medborgarinitiativet).

Innan ett förslag läggs fram håller kommissionen ett brett samråd för att ta hänsyn till de berörda parternas synpunkter. Tillsammans med lagförslaget publiceras normalt en bedömning av de potentiella ekonomiska, sociala och miljömässiga verkningarna.

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna innebär att EU bara får lagstifta när det är mer effektivt att agera på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå, och inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de överenskomna målen.

När en ny EU-lag har antagits, ser kommissionen till att EU-länderna tillämpar den på rätt sätt.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?