Juncker Commission family photo
Kommissionen består av 28 kommissionärer, inklusive ordföranden och vice ordförandena. Kommissionärerna, en från varje EU land, står för kommissionens politiska ledarskap under sin femåriga mandatperiod. Varje kommissionär ansvarar för ett särskilt politikområde.

Commissioners

Funktion

Projektgrupp

Namn

Files

/commission/file/download-poster-commissioners_svLadda ner en affisch med kommissionärerna

DownloadPDF - 1.08 MB